จากประสบการณ์การชุบโครเมี่ยมกว่า 25 ปี ของร้าน สามเหลี่ยมโครเมี่ยม บริหารงานโดย คุณวนิดา ศิลปอนันต์ รุ่นบุกเบิก  ได้สร้างสมชื่อเสียงจาการชุบนิเกิ้ลโครเมี่ยมและได้รับความนิยมจากลูกค้าว่าเรามีฝีมือและความชำนาญในการชุบเพียงใด โดยวัดได้จากการรับส่งงานชุบทางบริษัทขนส่งที่ส่งงานมาชุบ จากทั่วประเทศอีกทั้งเรามีรถโมบายวิ่งเส้นทางประจำทั่วอีสาณและภาคเหนือ

           และจากการที่เราอยู่วงการชุบโลหะมานานเราได้เล็งเห็นว่า ภาคอีสานของเรายังขาดโรงงานชุบโลหะ ที่มีความมาตรฐานและชำนาญในการชุบจริง ๆ ทั้งอุปกรณ์โรงงาน และบุคลากรโรงงาน  ซึ่งจากตำแหน่งที่ตั้งของเราก็ยังเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และใกล้ประเทศเพื่อนบ้าน(ลาว)จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นทำให้เราเริ่มพัฒนาลงทุนทุก ๆ ด้าน  โดยมีเป้าหมายสำคัญคือเป็น ศูนย์กลางกลางการชุบโลหะของภาคอีสาน โดยมีงบประมาณการลงทุนเบื้องต้น 20 ล้านบาท เมื่อปี 2550  โดยใช้ชื่อเป็นทางการคือ บริษัท สามเหลี่ยมทวีทรัพย์ ฮาร์ดโครม จำกัด ( มีเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน พนักงาน 80 คน)

             ในขณะนี้ทางบริษัทได้ทำโครงการขยายโรงงานเพิ่มเติมอีก 12 ไร่ ในปี 2555 งบการลงทุนกว่า 50 ล้านบาท  โดยรับการชุบทุกประเภทจากโรงงานอุตสาหกรรมในภาคอีสานและประเทศเพื่อนบ้านทั้งแบบ Mass products และ By Product  เพื่อช่วยลดต้นทุน ทางด้านเวลาและค่าขนส่งกับลูกค้าทางภูมิภาคนี้ โดยไม่ต้องส่งเข้ากรุงเทพ  ทำให้ลูกค้าได้กำไรมากกว่า ปัจจุบันเราชุบงานส่งฮอนด้าทั้งที่ประเทศไทยและต่างประเทศ ที่สำคัญ ทางผู้บริหารรุ่นสองเป็นคนรุ่นใหม่ สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาอังกฤษ และ ญี่ปุ่นทำให้สามารถสื่อสารและเขาใจได้โดยตรงกับลูกค้าต่างประเทศที่มาลงทุนในไทยได้เลย

 

 

888 ม.7 ต.แดงใหญ่  อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Tel: 043-306666,Fax: 043--306667, Mobile: 086-4563262 , 099-4656393

Email:phonsing@slhardchrome.com

Copyright and Disclaimer © 2010-2012, www.slhardchrome.com , All rights reserved.

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

Start date:16 Mar 2012

ไอเน็กวัน ระบบจัดการเว็บไซต์สำเร็จรูป